K-Supra

Pre spoločnosť K-Supra sme realizovali prívod a odvetranie lakovne vagónov, ako aj odvetranie otriskávacej miestnosti. V nasledujúcej galérii je aspoň malá ochutnávka z realizácie a výsledného diela.