Kontakt

Fakturačná adresa a adresa skladov (preberanie tovaru):

 Hudec Co. s.r.o.
 Čačín 65
 974 01 Banská Bystrica
 GPS: 48°40'07.5"N 19°15'07.5"E

Korešpondenčná adresa:

 Hudec Co. s.r.o.
 Čerín 86
 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika

Ostatné informácie:

web: www.hudecsro.eu
mail: kontakt@hudecsro.eu
tel: +421 903 377 168
IČO: 47205202
IČ DPH: SK2023797600
DIČ: 2023797600
Bank. spojenie: SLSP 300420162/0900
IBAN: SK8609000000000300420162
Spol. zapísaná v OR okresného súdu 
v Banskej Bystrici, oddiel Sro,
vložka číslo: 24369/S,