Walter – Banská Bystrica

Daný projekt je špecifický valenými klembami, kde sme na mieru vyrobili digestor, kopírujúci danú klembu, ako aj VZT potrubie s odvodom vzduchu z neho.